• PKP 2 - Samodejna Analiza Tehnične Kakovosti mamografskih slik - SATKA
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Namen projekta je bil izvedba samodejne kotrolo kakovosti mamografskih slik. Namen projekta je bil razviti sistem za

avtomatsko detekcijo nepravilnosti na mamografskih slikah in s tem avtomatizirati protokole kontrole kvalitete mamografskih

sistemov, ki se uporabljajo v okviru programa DORA. Pri projektu so sodelovali 3 študenti radiološke tehnologije,

1 študent računalništva in informatike in 2 študenta podiplomskega študijskega programa Medicinske fizike.

  • Logo
Logo