• Izvedba delavnice "Kubernetes deployment and arhitecture deep dive"
Naročnik: Nil podatkovne komunikacija d.o.o.
Trajanje projekta: 2018 - 2018