• Razvoj algoritmov priporočil velikosti čevljev
Naročnik: UCS, kupcu prilagojeni proizvodi, d.o.o.
Trajanje projekta: 2018 - 2019
  • Opis

FootRecommend - Razvoj algoritmov za priporočanje velikosti čevljev

Cilj projekta je razvoj najsodobnejših priporočilnih algoritmov osnovanih na globokem učenju, ki bi izboljšali priporočila glede velikosti čevljev za spletne in zaledne sisteme.