• XPERO - Učenje s poskušanjem
Naročnik: Evropska komisija ( XPERO )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2006 - 2009
  • Opis

Cilj projekta XPERO je razviti avtonomnega kognitivnega agenta, ki v realnem svetu izvaja poskuse z namenom pridobiti nova spoznanja o zakonitostih sveta; pri tem naj razvija svoje kognitivne sposobnosti oz. svoj model sveta. Osnovna zahteva za izvajanje poskusov je avtonomni robot v fizični obliki, ne virtualni agent v simuliranem okolju. Pričakovani rezultati projekta so osnovni modeli in tehnike avtonomnega učenja, ki robotu omogočajo avtonomno izvajanje poskusov in sprotno učenje; robot ima vgrajeno željo po izpopolnjevanju svojih modelov.

V projektu XPERO razvijemo metodologijo učenja s poskušanjem, ki fizičnemu robotu omogoča izvajanje poskusov v realnem svetu in pridobiva nova spoznanja o njegovih zakonitostih. Tak pristop robotu omogoča neomejeno razvijanje kognitivnih sposobnosti in zmožnosti izvajanja smiselnih nalog v realnem svetu v okviru fizičnih omejitev sveta in robota samega.