• PKP 5 - Demonstracija delovanja FMCW RADAR mmIC vezja
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 5 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

ON Semiconductor je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev elektronskih komponent za uporabo v avtomobilski industriji. Motorna vozila so opremljena z vedno bolj dovršenimi asistenčnimi sistemi za povečanje varnosti, hkrati pa se povečujejo investicije v razvoj sistemov za avtonomno vožnjo. Zato so potrebe po zmogljivih elektronskih tipalih, kot so kamere, RADAR-ji in LIDAR-ji vse večje. Hkrati pa opažamo pomankanje inženirjev s tovrstnimi znanji, saj univerze težko sledijo tehnološkim novostim in potrebam na trgu dela.

ON Semiconductor je v ta namen začel z razvojem FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) mmIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) produktov. Prototipna verzija prvega tovrstnega produkta bo na voljo za testiranje v začetku leta 2019. V ta namen je treba razviti določene algoritme za interpretacijo podatkov zajetih z uporabo prototipnega vezja, ter le-te implementirati kot strojno in programsko opremo za obdelavo podatkov v realnem času. Sistem naj bi dokazal delovanje mmIC vezja tako, da bo ugotavljal pozicijo in hitrost dveh premikajočih se modelov avtomobilov na ovalni stezi.

  • Logo
Logo