• PKP 5 - Študija in izvedba vizualizacijskih obogatitev
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 5 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

S tranzicijo v informacijsko družbo postaja vizualizacija podatkov vedno bolj pomembna, zavest o doprinosu te discipline k vsakdanjem življenju pa hitro raste. Podjetja imajo na voljo bistveno več podatkov kot kadarkoli doslej, dostop do njih je vedno bolj enostaven, po drugi strani pa predstavitev informacij pogosto ne izpolnjuje kriterijev učinkovitosti, ki so v disciplini oblikovanja informacij v veljavi že desetletja. Tako so npr. poročila in nadzorne plošče za vodstvo ali pa portali z javnimi predstavitvami informacij pogosto nepregledni, nejasno strukturirani in sestavljeni iz neustreznih vizualizacij. Uporabljene vizualizacije so informacijsko siromašne in nimajo zadostne sporočilne vrednosti za prejemnika.

Eden ključnih razlogov za takšno stanje je predvsem v tem, da obstoječa IKT še vedno ne ponuja orodij, ki bi uporabnikom omogočila učinkovito in hitro implementacijo naprednih metod vizualizacije podatkov. Programska oprema in spremljajoči oglaševalski stroj večine ključnih proizvajalcev nas mimogrede zapelje v izdelavo izdelkov, polnih efektov, všečnih dekoracij, interaktivnih animacij in imitacij z grafičnimi in navigacijskimi vložki, ki kršijo osnovna načela učinkovitega podajanja informacij. Tak izdelek morda v prvem trenutku navduši s svojo podobo, končni uporabniki (managerji, odločevalci, ipd.) pa kmalu spoznajo, da za njih še zdaleč nima takšne informacijske vrednosti, kot so si nadejali.

Partnersko podjetje Zebra BI je eno vodilnih na področju vizualizacije podatkov, zato je poudarek projekta na naprednih tehnikah, ki jih želimo raziskati in implementirati. V sklopu tega bomo raziskali različne tipe vizualizacij in kako jih lahko uporabimo, da posredujemo določeno sporočilo, kako čimbolj jasno strukturirati naša poročila in kako kar čimbolj povečati gostoto predstavljenih informacij. Dotaknili se bomo tudi problema avtomatske vizualizacije, ki predstavlja trenutno še oddaljen, a vedno bolj zaželen cilj na področju vizualizacije podatkov.

  • Logo
Logo