• PKP 5 - Pospeševalnik navideznega stroja za vgrajene sisteme
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 5 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

Cilj projekta je implementacija pospeševalnika za navidezni izvajalni stroj, ki bi pred izvajanjem vnaprej prevedel ukaze iz svojega nabora ukazov v ukaze procesorja, na katerem izvajalni stroj teče. S tem načinom bi lahko v posameznih primerih pohitrili izvajanje programov do stokrat. Takšna pohitritev je pomembna predvsem, ker bi v podjetju iSYSTEM Labs želeli programe v zaščitenem peskovniku izvajalnega stroja poganjati tudi na šibkejših mikrokrmilnikih, uporabljenih v njihovih emulatorjih. Na ta način bi uporabnikom izdelkov podjetja omogočili, da lahko razširijo funkcionalnost njihovih orodij, ne da bi s tem v primeru napak ogrozili delovanje preostalih sklopov emulatorja.

Zaradi vse večjega števila mikrokrmilnikov na trgu, ki so specializirani za vedno več nalog, morajo v podjetju iSYSTEM Labs prilagajati vedno več programske opreme. Ker so poleg tega mikrokrmilniki tudi vedno bolj kompleksni, prilagajanje programske opreme postaja vedno težje obvladljivo. Zato običajno podprejo le najbolj razširjene mikrokrmilnike in najbolj uporabljano funkcionalnost. Z možnostjo poganjanja uporabniških programov na nivoju emulatorja bi strankam in tudi proizvajalcem mikrokrmilnikov omogočili, da sami dodajo podporo za mikrokrmilnike, ki jih uporabljajo, tudi če jih programska oprema podjetja (še) ne podpira. Pri tem še posebej računajo na proizvajalce mikrokmilnikov, saj svoje izdelke seveda poznajo mnogo bolje od njih in zato podporo za svoj nov izdelek lahko dodajo v delu časa, ki bi ga za enak razvoj potrebovali v podjetju.

  • Logo
Logo