• ŠIPK 4 - Interaktivna e-knjiga Kriptografija
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

Moderna družba je vse bolj odvisna od računalnikov, interneta in pametnih naprav (sodobni mediji). Pri tem je varna uporaba teh sistemov ključnega pomena za uporabnike. V ta namen je vsaj osnovno znanje računalniške varnosti nepogrešljivo. Kriptografija je področje računalniške varnosti, ki se ukvarja z zagotavljanjem varne komunikacije dveh uporabnikov prek nezaščitnega kanala (npr. mobilni telefon, računalniško omrežje, pametna naprava), tako da nepooblaščena oseba ne razume vsebine sporočila in ga hkrati ne more niti spreminjati. Glavne metode temeljijo na šifriranju, odšifriranju, podpisovanju, generiranju naključnih števil, itd. Varnost kriptografskih protokolov zasnovana na matematičnih problemih, zato je za razumevanje potrebno določeno predznanje.

Cilj projekta je širiti znanje kriptografije prek vabljivih in poenostavljenih vsebin, ki pri uporabniku sprožijo vedoželjnost in ga motivirajo za uporabo in nadaljnje osvajanje novih konceptov. V predhodnikih tega projekta smo razvijali portal Kriptogram, kjer so predstavljene kriptografske tematike, kot so klasične šifre, vizualne sheme za deljenje skrivnosti, varna gesla, časovni žigi, itd. Tokrat želimo kriptografske vsebine predstaviti v obliki interaktivne e-knjige. V njej bi uporabnik našel osnovne koncepte vseh tematik, nato pa bi prek interakcije znotraj knjige aktivno pridobival praktično znanje iz teh vsebin. Poleg tega bo imel možnost komentiranja in deljenja novih informacij s preostalimi uporabniki e-knjige.

Naša e-knjiga bo še posebej namenjena izobraževanju in ozaveščanju mladih do 25 let, saj so ti najpogostejši uporabniki sodobnih medijev in bodo najbolj občutili problem računalniške varnosti v prihodnosti. Predstavlja samostojno učno gradivo, njene prednosti pred običajno tiskano knjigo pa so v dostopnosti (ni omejitev glede naklade), prenosljivosti, prilagodljivosti bralcu, povečevanju kreativnosti bralca, odziva avtorja na informacije uporabnikov in prijaznosti do okolja.

  • Logo
Logo