• ŠIPK 4 - Razvoj kulturno-informacijske platforme za obveščanje o kulturnih dogodkih in lokacijah kulturne dediščine
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2019 - 2019
  • Opis

Kulturni turizem je najpomembnejše področje turizma, ki v Evropi predstavlja okrog 40% celotnega turizma. Ta segment turistov je med najbolj zaželenimi, saj so le-ti boljši potrošniki, dalj časa ostajajo na destinaciji in imajo pozitiven odnos tudi do ostale lokalne ponudbe.

V Sloveniji je situacija drugačna. Edina raziskava, ki jo je na tem področju izvedel Turizem Ljubljana kaže, da so le trije odstotki turistov izbrali kulturo kot motiv za prihod v Ljubljano. Tako stanje je posledica nesistematičnega dela na tem segmentu turizma, premalo kakovostne in zanimive kulturno - turistične ponudbe, neučinkovita promocija na lokalnem in mednarodnem nivoju ter neustrezna komunikacija s konzumenti kulturno umetniških vsebin.

Ustanova Imago Sloveniae Podoba Slovenije (v nadaljevanju Imago) je nevladna organizacija, ki že 30 let uspešno deluje na področju revitalizacije stavbne kulturne dediščine in razvoju kulturnega turizma v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji. Koncerti v organizaciji Imaga potekajo na mestnih trgih z vodnjaki, atrijih, sakralnih objektih in drugih privlačnih zgodovinskih delih mesta. V 30 letih je Imago razvil vrsto mednarodno uveljavljenih kulturno turističnih projektov, med katerimi bi izpostavili festivala Poletje v stari Ljubljani in Noči v stari Ljubljani. Oba festivala imata velik potencial nadaljnjega razvoja, pomemben vpliv pri tem pa imata promocija in komunikacija s potencialnimi obiskovalci prireditev. Prav slednje si želimo izboljšati s predlaganim projektom.

V okviru projekta Kultura.info bomo razvili spletno platformo, ki bo nadgrajena z aplikacijo za pametne telefone. Platforma bo omogočala dostop do informacij o kulturnem dogajanju in lokacijah prireditev v mestnem jedru Ljubljane (vključno s predstavitvami lokacij koncertov in kulturno-zgodovinskih zanimivostih), prikaz na zemljevidu in priporočanje vsebin po "okusu" obiskovalcev. Platforma bo v začetku podajala vse te informacije v slovenskem in angleškem jeziku.

  • Logo
Logo