• COMMON - Platforma za spremljanje dužbenega stanja in razvoja - COMMON
Naročnik: Pressclipping d.o.o. ( COMMON )
Trajanje projekta: 2019 - 2020