• Postavitev storitve Kliker znotraj Arnes oblaka
Naročnik: ARNES
Trajanje projekta: 2019 - 2019