• Programiranje
Naročnik: Forum Ljubljana
Trajanje projekta: 2019 - 2019