• J4-1778 - Uporaba malega proteinabakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J4-1778 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2022