• STRAP – Izvor, transport in ponor obstojnih zračnih onesnaževal v okolju Slovenije
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2022