• Izdelava aplikacije za pametne telefone za pomoč pri izvajanju elektrokardiografije
Naročnik: Združenje kardiologov Slovenije
Trajanje projekta: 2019 - 2019