• Inverzni problem lastnih vrednosti za graf
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2019 - 2021