• Svetovanje in razvoj informacijskih sistemov s področja mobilnosti
Naročnik: AMZS d.d.
Trajanje projekta: 2019 - 2021