• Raziskovalne storitve na področju raziskav in razvoja formalno preverjenih sistemov
Naročnik: BEYOND SEMICONDUCTOR d.o.o.
Trajanje projekta: 2020 - 2021