• Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2026