• P2-0095 - Vzporedni in porazdeljeni sistemi
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( P2-0095 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2026