• GoodBrother - Mreža o z zasebnostjo ozaveščenih in na avdiu ter videu temelječih aplikacijah za podporo aktivnemu in samostojnemu življenju (Cost Action CA19121)
Naročnik: Evropska komisija ( GoodBrother )
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2020 - 2024