• PARENT - PremAtuRe nEwborn motor and cogNitive impairmenTs: Early diagnosis
Naročnik: Evropska komisija ( PARENT )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2020 - 2024
  • Opis

PARENT (Premature newborn motor and cognitive impairments: Early diagnosis) kot štiriletna Marie Skłodowska-Curie Inovativna mreža usposabljanja (MSCA-ITN) poteka v sklopu Obzorja 2020. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je v konzorciju s še desetimi drugimi mednarodnimi raziskovalnimi institucijami, bolnišnicami in podjetji. V okviru projekta bo konzorcij skupaj zaposlil 15 doktorskih študentov različnih področij.

Rdeča nit projekta PARENT je problematika zgodnjega zaznavanja kognitivnih deficitov in motoričnih motenj pri predčasno rojenih otrocih in mladostnikih. Prezgodnje rojstvo namreč občutno poveča tveganje za nepravilnosti pri nevrološkem razvoju v otroštvu in mladosti, kar posledično pusti doživljenjske posledice. Takšen izid pa ne obremenjuje zgolj samega otroka in njegovih staršev, ampak pomeni tudi pomembno obremenitev za družbo. Zgodnja zaznava možganskih poškodb ali dismaturacije ter zgodnje odkrivanje kognitivnih okvar so pomembni za izboljšanje počutja otrok in njihovih družin, saj omogočajo spremljane razvoja otroka in medicinsko oceno motnje. Na podlagi tega lahko zdravniki v čim bolj zgodnji fazi nastanka motenj pričnejo s potrebno terapijo za odpravo le-te oz. za zmanjšanje njenih posledic.

Projekt PARENT bo vzpostavil multidisciplinarni pristop k razvoju diagnostičnih in napovednih platform, osredotočenih na motorične in kognitivne motnje novorojenčkov; v okviru projekta se bodo iskali in spremljali (novi) biomarkerji v krvi, na podlagi nevrooslikav, motorike, spremljanja pogleda itd. PARENT bo kritično prispeval k odprti programski infrastrukturi za diagnostiko nevrorazvojnih bolezni. Povezoval bo različne informacije, pridobljene iz kliničnih podatkov, biomarkerjev, zbiranja in obdelave nevroslikovnih materialov, zlivanjem podatkov, strojnim učenjem ter novimi napovednimi algoritmi v okviru računalniških sistemov za zgodnje odkrivanje kognitivnih in motoričnih sprememb pri predčasno rojenih otrocih.

  • Logo
Logo