• Izvedba delavnic
Naročnik: CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
Trajanje projekta: 2014 - 2016