• Povečanje učinkovitosti uporabe virov na pametnih telefonih s pomočjo približnega računanja
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2021
  • Opis

S prenehanjem veljavnosti Mooreovega zakona in Dennardovega skaliranja je prihodnost mobilnega računanja kritično ogrožena. Nadaljnje pakiranje računalniških virov ni več možno, če želimo ohraniti portabilnost in energetsko učinkovitost mobilnih naprav. Po drugi strani, mobilno računanje vse več zavzema centralno mesto v vsakdanjem življenju in mu zaupamo vedno večje število kompleksnih računskih nalog.

V tej raziskavi želimo postaviti temelje za novo paradigmo mobilnega računalništva, imenovano - približno mobilno računalništvo (angl. Approximate Mobile Computing - AMC). ACM temelji na našem vpogledu, da glede na kontekst izvajanja, ni nujno, da je rezultat mobilnega računanja popolnoma natančen, kako bi zadovoljil uporabnikove potrebe: igralec video igre na prostem niti ne bo opazil nenatančno narisano 3D sliko, dokler osebi, ki jo zanimajo restavracije v bližini, ni nujno, da dobi natančno razvrščen seznam restavracij. Glavni pogoj za uresničitev ACM je implementacija tehnologije, na kateri bo temeljilo izračunavanje z prilagojeno natančnostjo.

V tem projektu se bomo osredotočili na: 1) prepoznavanje približnih računalniških tehnik (angl. Approximate Computing Techniques - ACT), ki so primerne za mobilne naprave, zlasti pametne telefone; 2) izvajanje izbranih ACT na čim nižjem nivoju računalniškega stacka mobilnih računalnikov, kot sta prevajalniki in programske knjižnice, in 3) izpostavitev gumbov za dinamično prilagajanje ACT-jev, kar bo omogočilo dinamično spreminjanje natačnosti rezultata in posledično uporabe virov med računanjem.

Rezultati našega dela bodo osnova za prihodnje eksperimentiranje z AMC, zlasti glede na njegovo kontekstno zavedanje in nadaljnje eksperimentiranje z prihranki virov, ki ga AMC prinaša.