• Svetovanje
Naročnik: Društvo za digitalno pismenost
Trajanje projekta: 2020 - 2020