• Integracija avtentikacije STORK v študijski informacijski sistem
Naročnik: Institut Jožef Stefan (IJS)
Trajanje projekta: 2015 - 2015