• Izdelava sistema SQLEditor
Naročnik: Institut Jožef Stefan (IJS)
Trajanje projekta: 2020 - 2021