• Študija izvedljivosti navigacijskega sistema za pomoč slepim
Naročnik: NCOM d.o.o.
Trajanje projekta: 2021 - 2021