• Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024