• Trajnostna digitalna hramba slovenske novomedijske umetnosti
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024