• L2-3169 - MV4.0 – Podatkovno usmerjeno ogrodje za razvoj rešitev strojnega vida
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( L2-3169 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024
  • Opis

Z uveljavljanjem paradigme Industrija 4.0 postajajo sistemi strojnega vida nepogrešljivi del sodobnih industrijskih proizvodnih linij. Omogočajo namreč digitalizacijo zaznavanja in zagotavljajo robustno pridobivanje vizualne informacije, ključne za procese odločanja. Glavni funkcionalni cilj predlaganega projekta je spremeniti način razvoja in uvajanja sistemov strojnega vida. Naš cilj je preusmeriti prevladujočo paradigmo ročnega razvoja specifičnih rešitev v smer načrtovanja in razvoja, temelječega na podatkih, ki bo omogočil bolj splošen, učinkovit, prilagodljiv in ekonomičen razvoj in vzdrževanje sistemov strojnega vida. Zato je glavni aplikativni cilj projekta razviti programsko ogrodje, ki bo omogočalo takšen razvoj s čim manjšim in nezahtevnim posredovanjem človeškega operaterja, kar bi zmanjšalo potrebo po ročnem zajemanju podatkov in označevanju, in sicer z avtomatizacijo celotnega postopka priprave podatkov in učenja modelov. Ta cilj zahteva reševanje številnih raziskovalnih problemov, kot so razvoj temeljnih metod globokega učenja in postopkov za iterativno, aktivno, robustno, šibko, samo- in ne-nadzorovano učenje ter učenje vizualnih modelov z malo primeri tako, da bodo modeli dosegli zahtevane rezultate z minimalnim številom (ročno označenih) učnih slik.

Program dela bo razdeljen na šest delovnih paketov. Raziskave bodo potekale v prvih štirih delovnih sklopih, ki bodo obravnavali naslednje cilje projekta:

●Razvoj naprednih metod sinteze in bogatenja podatkov za omogočanje nadzorovanega učenja z neomejenimi označenimi podatki (DP1).

●Razvoj novih učinkovitih, aktivnih in robustnih metod za učenje iz omejene količine označenih podatkov (DP2).

●Razvoj nenadzorovanih učnih metod za modeliranje vizualnega videza brez označenih podatkov (DP3).

Aplikacija razvitih metod na dveh primerih uporabe: zaznavanju lege predmeta v prostoru in detekciji površinskih napak (DP4).

Preostala dva delovna sklopa se nanašata na razširjanje in izkoriščanje rezultatov (DP5) ter vodenje projekta (DP6).

Faze projekta:

Leto1: aktivnosti na delovnih paketih: WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Leto2: aktivnosti na delovnih paketih: WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Leto3: aktivnosti na delovnih paketih: WP2, WP3, WP4, WP5, WP6

Bibliografske reference:

Project bibliographic references <https://www.sicris.si/public/jqm/prj.aspx?lang=eng&opdescr=search&opt=2&subopt=400&code1=cmn&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=Podatkovno%20usmerjeno%20ogrodje%20za%20razvoj%20re%C5%A1itev%20strojnega%20vida&id=18684&slng=&order_by=>