• Digitalna preobrazba, industrija 4.0 in struktura slovenskega gospodarstva ter vpliv digitalizacije in uvajanja novih tehnologij na dolgoročno gospodarsko rast in vzdržnost javnih financ v Sloveniji
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za finance
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2023