• Razvoj tečajev in priprava materialov
Naročnik: CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
Trajanje projekta: 2015 - 2015