• GI Teams - Global Innovation Teams
Naročnik: Evropska komisija ( GI Teams )
Trajanje projekta: 2022 - 2024
  • Opis

1.Razvoj modela za izvajanje virtualnih praks. Model bo vključeval zlito (blended) učenje, osnovan bo na praktičnem delu v podjetju, vključeval digitalne tehnologije in zasnovan varno in odgovorno za zmanjševanje tveganja in visoko ozaveščenost o tveganjih.

2.Prenosljivost: do zaključka projekta se bo razviti model implementiral na univerzah vseh evropskih projektnih partnerjev.

3.Izobraževanje zaposlenih na univerzah in v industriji: izveden bo trening, kjer se bodo naučili, kako izvajati in mentorirati virtualne prakse, kako izboljšati svoje mentoriranje in pomagati študentom pri njihovem stiku z realnim okoljem prakse.

4.Inkluzivnost je zajeta v načrt modela. Razvoj in deljenje inovativnih izkušenj je priložnost za uvedbo bolj vključujočuh pristopov k izvajanju praks in omogočanju mednarodne izkušnje vsem študenotm.

5.Krepitev partnerstva med univerzami in krepitev njihovih omrežij sodelujočih podjetij. Ustvarjanje novih povezav med med partnerji in industrijo. Delitev znanja o zlitem učenju in učinkovitem učenju ter delu na daljavo med univerzami in z industrijo.