• Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2014 - 2019
  • Opis

Raziskovalni program P3-0124 (2014 - 2020) je financiran s strani ARRS, Raziskovalne agencije Republike Slovenije.

Raziskovalni partner: Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija.

Cilj projekta je razvoj napovednega modela za oceno tveganja prezgodnjega poroda. Z uporabo procesiranja signalov materničnih posnetkov (elektrohisterografski, EHG, signali s pridruženim simultano snemanim zunanjim tokogramom, TOCO, ki meri mehansko aktivnost maternice), ocenjujemo stopnjo tveganja prezgodnjega poroda. Razvijamo novo podatkovno bazo, ki bo vključevala maternične posnetke snemane dvakrat (okrog 23. in okrog 31. tedna nosečnosti), katerih nosečnosti so končale s spontanim (prezgodnji, terminski) porodom, induciranim porodom, ali carskim rezom. Posnetke karakteriziramo, matematično modeliramo

elektro-mehansko aktivnost maternice in razvijamo avtomatske metode za napovedovanje prezgodnjega poroda.

Analiza signalov vključuje linearne tehnike v časovni in frekvenčni domeni, ocenjevanje močnostnih spektrov signalov ter nelinearne tehnike kot je vzorčna entropija.