• Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2009 - 2013
  • Opis

Cilj projekta je izdelati napovedni model za ugotavljanje tveganja za prezgodnji porod. Z uporabo analize signalov elektromiograma maternice v nosečnosti želimo oceniti tveganje za prezgodnji porod.

Analiza signalov obsega linearne tehnike v časovnem in frekvencnem prostoru ter nelinearne tehnike kot so: korelacijska dimenzija, izračunavanje indeksa vezane množine informacije in analiza entropije.