• Sistemi za obdelavo signalov in informacij v senzorskih omrežjih
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2017
  • Opis

Število senzorjev, ki zbirajo informacije o okolju, se stalno zvišuje. Prav tako se zvišuje količina pridobljene informacije, npr. ambientalni pogoji, zdravstveno stanje pacientov, video sekvence iz nadzornih sistemov, aero in satelitski posnetki, ipd.

Pomembno mesto v zbiranju velike količine podatkov imajo v zadnjem času senzorska omrežja. Ta so sestavljena iz velikega števila senzorskih vozlišč, ki so porazdeljeni v območju, ki ga spremljamo. Senzorska vozlišča najpogosteje spremljajo ambientalne pogoje, kot so vlaga, osvetlitev, pritisk, nivo glasnosti, prisotnost fizičnih preprek ipd. V zadnjem času pa smo priča ekspanziji uporabe t.i. telesnih senzorskih omrežij (Body Sensor Network) pri spremljanju zdravstvenega stanja oseb (telesna temperatura, pritisk, EKG, nivo sladkorja, bioimpedanca) ter preprečevanju poslabšanja le-tega.

Navedeni primeri demonstrirajo širok spekter uporabe senzorskih omrežij. Razvoj na področju elektronike, digitalne obdelave signalov ter računalniške strojne opreme omogoča zajem velike količine informacije v realnem času. Skoraj dnevno se pojavljajo novi modeli akvizicije signalov. Zato se nenehno iščejo učinkovite metode za obdelavo signalov ter analizo in interpretacijo pridobljene informacije.

Namen te raziskave je iskanje novih in učinkovitih metod za obdelavo in analizo informacije in signalov pridobljenih v senzorskih omrežjih ter tudi v iskanje ustreznih hardverskih platform za njihovo implementacijo. Učinkovitost obdelave se kaže predvsem v zmožnosti, da se iz velike količine pridobljenih podatkov ugotovi dejansko stanje objekta, ki se ga spremlja, ter se na osnovi tega sprejmejo ustrezne odločitve. Algoritmi morajo biti časovno učinkoviti ter taki, da porabijo čimmanj pomnilnika in energije. Poleg tega, glede na veliko količino informacije, ki jo pridobimo iz senzorskih omrežij, je uporaba distribuiranega in paralelnega računanja (npr. GPGPU) nuja. Raziskave v okviru tega projekta bodo izrazito multidisciplinarne, saj pokrivajo področje obdelave signalov, računalniškega hardverja, elektronike, telekomunikacije, sistemske programske opreme, bioinženiringa, medicine, biologije, ipd.