• Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2014 - 2019
  • Opis

Vzporedno in porazdeljeno delovanje omogoča povečanje računalniške zmogljivosti ter združevanje in izkoriščanje obstoječih računalniških sistemov. Nadaljnji razvoj informacijskih tehnologij sloni v veliki meri na povezovanju računalnikov v mreže in skupke, ki bodo delovali na avtonomen način, prilagodljivo, zanesljivo in varno. Raziskave usmerjamo v zasnovo in razvoj novih in učinkovitih postopkov za komuniciranje, porazdeljeno računanje in obdelave ter zajemanje in hranjenje podatkov. Raziskujemo sintezo porazdeljenih protokolov in njihovo formalno potrditev, kakor tudi nove vzporedne postopke, komunikacijske topologije in zanesljive ter varne komunikacije. V skupini sodelujejo poleg raziskovalcev s področja računalništva tudi raziskovalci s področij medicine, telekomunikacij in industrije. Preskušamo načine za učinkovito uporabo vzporednih in porazdeljenih sistemov pri računsko zahtevnih računalniških simulacijah, v elektronskem poslovanju in pri učenju na daljavo.