• BioPharm.si - Razvoj naprednih farmacevtskih in biotehnološko - farmacevtskih oblik in novih dostavnih sistemov
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( BioPharm.si )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2016 - 2020
  • Opis

Biološka zdravila so eden najpomembnejših dosežkov v medicini. Biološka zdravila so bolj specifična, imajo manj stranskih učinkov in zdravijo prej neozdravljive bolezni. Tudi Slovenija je na tem področju že bila uspešna: prvo podobno biološko zdravilo odobreno v ZDA sta razvila Lek in Kemijski inštitut. Glavni izziv pri proizvodnji je njihova kompleksnost. Biološka zdravila so proteini, ki jih proizvajajo genetsko spremenjene celice v načrtovanih okoljih - bioreaktorjih. Že majhne spremembe celic, proizvodnega okolja in pogojev lahko bistveno vplivajo na končno kvaliteto in učinkovitosti. Čeprav je biofarmacevtika ena najbolj perspektivnih panog z ocenjeno tržno vrednostjo 190 mild USD v letu 2019, se trenutno sooča s pomanjkanjem proizvodnih kapacitet in težavnim prenosom iz laboratorijev na proizvodni nivo. Cilj programa BioPharm.Si je razviti stabilen, kvaliteten in ponovljiv proces proizvodnje bioloških zdravil. Njen temelj bo razvoj stabilne celične linije, sprotno spremljanje procesnih parametrov z novo razvitimi metodami in napravami, informacijska in analitična podpora ter modeliranje in simulacije procesov, s katerimi bomo lahko napovedovali potek proizvodnje in ga sproti usmerjali. Načrtujemo razvoj kontinuiranega procesa, kjer lahko z majhnimi reaktorji brez prekinitve proizvedemo večje količine zdravil. BioPharm.Si je interdisciplinaren, združuje 4 podjetja in 6 raziskovalnih institucij in temelji na njihovi izjemnosti, zgodovini uspešnih sodelovanj in odlični možnosti prenosa razvitih izdelkov na globalni trg, tudi preko omrežja Novartis. BioPharm.Si bo z inovativnimi rešitvami Slovenijo postavil na globalni zemljevid biofarmacevtike, vzpodbudil prenos raziskovalnih rezultatov na trg in podjetjem ponudil konkurenčno prednost. Glavni rezultati programa bodo patenti in inovacije, novi izdelki, storitve in tehnologije, povečanje zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj, nova podjetja, povečana dodana vrednost in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

  • Logo
Logo