• Sodno izvedensko mnenje
Naročnik: Okrožno sodišče v Ljubljani
Trajanje projekta: 2011 - 2015