• Raziskovalno in strokovno delo
Naročnik: Univerza v Ljubljani
Trajanje projekta: 2009 - 2012