• Izvedensko mnenje
Naročnik: Občina Piran
Trajanje projekta: 2013 - 2014