• Izobraževalna delavnica
Naročnik: RC IKT d.o.o.
Trajanje projekta: 2013 - 2013