• Oblaki v telekomunikacijskem okolju
Naročnik: RC IKT d.o.o.
Trajanje projekta: 2012 - 2012