• Izvedba raziskave na področju virtualnih laboratorijev
Naročnik: CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
Trajanje projekta: 2013 - 2013