• Vzdrževalna in razvojna dela
Naročnik: Univerza v Ljubljani
Trajanje projekta: 2010 - 2012