• Izdelava strokovnega mnenja glede anonimizacije
Naročnik: Retarget d.o.o.
Trajanje projekta: 2011 - 2011