• Izdelava varnostne presoje rešitve CRSA
Naročnik: Humane tehnologije d.o.o.
Trajanje projekta: 2011 - 2011