• Učenje velikega števila vizualnih kategorij objektov za poizvedovanje v slikovnih in video podatkovnih zbirkah
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2010 - 2013
  • Opis

V okviru projekta predlagamo razvoj in uporabo hierarhičnih modelov kategorij objektov, ki temeljijo na intuitivni kompozicionalni predstavitvi, za poizvedovanje po slikovnih in video zbirkah.

Poglavitno delo v predlaganem projektu bo usmerjeno k modeliranju in učenju večjega števila vizualnih kategorij objektov s hierarhično predstavitvijo, ki omogoča računsko učinkovito razpoznavo, sprotno učenje objektov ter semantično poizvedovanje po vizualni informaciji. Tovrsten način modeliranja bo omogočil dolgoročno učenje novih objektov ter samodejno indeksiranje velikega števila kategorij v slikah. Hkrati bo podprl nove vidike uporabniške interakcije, kot so možnosti semantično usmerjenih povratno-zančnih poizvedb, kontekstnih poizvedb in poizvedb na različnih nivojih podrobnosti, ki pa še vedno ohranjajo vez s semantičnim pomenom celote.