• Semantično napreden storitveno usmerjen portal za upravljanje informacij in znanja
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2009 - 2012
  • Opis

Cilj projekta je pomembno in trajno prispevati k raziskovalnemu področju združevanja semantično označenih, sestavljenih, večmodalnih vsebin iz porazdeljenih virov z razvojem ogrodja za podajanje teh vsebin uporabnikom, povezanih z vseprisotnimi in zaupanja vrednimi omrežnimi storitvami, skladno s koncepti SOA.

Primarni cilji raziskave so:

- razviti modele za prilagodljive vsebine, semantično označevanje informacij in procese za merjenje semantične gostote, za sistemsko strukturno dinamiko in celostno profiliranje informacij;

- razviti metode za abstrakcijo in procesiranje semantično označenih vsebin z namenom doseganja večje uporabnosti za upravljanje in procesiranje informacij ter ekstrakcijo znanja;

- razviti metode semantične obogatitve, t.j. metode, ki pripomorejo pri opravilih (bodisi izvršnih, raziskovalnih, učenju, itd. ali kombinacije le-teh) za višjo kakovost v krajšem časovnem obdobju.

Predvidoma bo ogrodje imelo naslednje značilnosti:

- predstavljalo bo vseprisoten, v uporabnika usmerjen fleksibilen portal za upravljanje informacij in ekstrakcijo znanja, ki ima dinamično strukturo in se razvija z namenom višanja semantične gostote informacij;

- znanje bo modelirano hierarhično in bo povezovalo vsebino z meta-podatki in pravili ter s semantičnimi anotacijami;

- združene bodo ontologije domene, konteksta, uporabniškega profila in tehnološkega okolja.